fbpx

Værdigrundlag

 

Formål

Vestbirk Musik- & Sportsefterskole vil drive efterskole i overensstemmelse med loven om efterskoler og frie fagskoler. Vi vil tilbyde drenge og piger på hhv. 9. og 10. klasse årgang et år på efterskole med mulighed for at blive 2. årselev i 10. klasse.


Med udgangspunkt i Grundtvigs tanker om livsoplysning vil vi gennem kulturelle, sociologiske og psykologiske elementer åbne elevernes verden og ruste hver enkelt elev til livet efter Vestbirk.


Vi er en boglig orienteret efterskole, som prioriterer elevernes uddannelse højt. Vi ønsker at rykke hver enkelt et skridt videre - og gøre så mange af vores elever som muligt klar til en ungdomsuddannelse. På Vestbirk skal alle møde udfordringer, der passer til den enkeltes udgangspunkt.


Vi tror på, at alle brænder for noget - nogle for flere ting. Vi vil skabe et bredt fagudbud, der tilgodeser både de meget målrettede elever, og de elever, der har forskellige interesser. Vi vil, uanset elevens niveau, tilbyde passioneret og velorganiseret undervisning i et godt læringsmiljø.


Ved at samarbejde, motivere og altid gå forrest vil vi skabe Vestbirkere, der er engagerede og pligtopfyldende unge mennesker med gode manérer. Vi vil skabe samfundsborgere, der kender og tror på sig selv – og bidrager.

Værdier

Vestbirk Musik- & Sportsefterskole er en mere end 100 år gammel velfunderet kulturinstitution med stolte traditioner, normer og værdier. Dem vil vi til stadighed værne om, tage ansvar for og udvikle på:
På Vestbirk Musik- & Sportsefterskole viser vi vores elever en vej, som gennem holdninger, oplevelser, omsorg og høj faglighed ruster eleven til sit videre liv.

Vi vil hver dag gøre en forskel ved at brænde igennem, samarbejde, motivere og undervise på et højt niveau. Gennem fællesskab, tryghed, engagement, omsorg og nære relationer, vil vi sætte permanente spor i hinandens liv og MÆRKE VORES ELEVER FOR LIVET.


Vores daglige retningslinjer skal tilgodese vores passion for ordentlighed, gode manérer og respekt for hinanden. Selvstændighed, ansvarlighed, ærlighed og tillid er vigtige elementer i vores hverdag.


Vi tror på, at fællesskaber udvikler rummelighed og empati. I Vestbirk er bl.a. fællesgymnastikken et vigtigt element til at skabe relationer og gode fælles oplevelser på tværs af årgange, linjer, fag og andre ydre cirkler.


Det er afgørende for os, at man altid føler sig velkommen i Vestbirk. Vi tror på en varm og humoristisk omgangstone. Vi ser såvel ansatte, forældre, elever og tidligere elever som en del af samme hold, vi er alle Vestbirkere med stor respekt for hinanden. Det er VORES VESTBIRK.


Elevsyn

På Vestbirk Musik- & Sportsefterskole har vi stor respekt for det enkelte menneske. Vi tror på, at alle har evner og ressourcer der kan udvikles, og det er vores overbevisning, at individuelle udfordringer og succesoplevelser styrker selvværdet.


Vi har respekt for de ressourcer, som hvert enkelt menneske besidder, og vi tror på, at disse i sammenspil med trygge omgivelser, empati og en varm omgangstone giver den enkelte elev et godt fundament for trivsel, udvikling og et styrket selvværd.


Vores tilgang til eleverne fokuserer på et positiv, kognitiv, anerkendende og ressourcefokuseret syn på forandringsprocesser hos den enkelte elev. Den gode og værdige relation er for os udgangspunktet i dette arbejde. Vi vil være autentiske, anerkendende og personlige i mødet med vores medmennesker. Vi vil møde hver enkelt elev og dennes familie med værdighed, respekt og tillid.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 8.6.2017

Nyt værdigrundlag Vestbirk Efterskole

Vi giver gerne en rundvisning

Du skal mærke stemningen, se vores skole, tale med vores elever og møde vores lærere. Du skal mærke det selv!

Mød vores undervisere

Et ungt lærerteam, der brænder for sine fag - og for unge mennesker. Mød os her!

Hverdagen på Vestbirk

På Vestbirk er der fart over feltet! Vi har et højt aktivitetsniveau og elsker gode oplevelser med fællesskabet som omdrejningspunkt.