fbpx

Pris efterskoleophold

Efterskolernes priser på et ophold er stort set ens med meget få udsving. 

 

Er der forskel i prisen på de forskellige efterskoler?

De største forskelle i prisen på et efterskoleophold ligger i skolernes depositum og er ligeledes afhængigt af, om der er forbundet mérudgifter med rejser og visse fag. Ugepriserne på de forskellige efterskole er stortset ens. hvis du har spørgsmål til dele af nedenstående, er du meget velkommen til at kontakte vores kontor.

 

Hvad er med i prisen på et efterskoleophold?

I Vestbirk er alle rejser inkluderet i prisen. Fagene: dykkercertifikat, jagttegn og Cambridge English er forbundet med en merudgift. Desuden koster det en månedlig pris til opstaldning af sin hest, hvis man er på ridelinje.

Depositum bruges til at dække udgifterne for bl.a. skoledragt, spillertøj, gymnastikdragt, sangbog m.v. Depositum opgøres ved skoleårets slutning og en evt. rest tilbagebetales til familien.

Desuden skal eleven betale for evt. tøjvask og selv medbringe lommepenge.

 

Hvad koster et efterskoleophold?

Prisen på et efterskoleophold er afhængig af husstandens samlede indkomst. Skolepengene (ugepris, indmeldelsesgebyr, depositum, ekstra fag) fratrækkes et tilskud fra staten, og visse familier kan endvidere få tilskud fra deres hjemkommune.

Det er os på efterskolen, der søger Undervisningsministeriet om tilskuddet på vegne af familien. Ca. et år inden skolestart udsendes skemaer til statsstøtte til hver familie. Disse ruterneres hurtigst muligt til skolen, som derefter søger tilskuddet til familien.

Prisen på et efterskoleophold er således individuelt. Til beregning af det aktuelle tilskud ser Undervisningsministeriet på barnets folkeregisteradresse ved skoleårets start, og bruger familiens samlede økonomiske grundlag 2 år tilbage til at beregne tilskuddet efter. Skal man på efterskole i 2019-20 er det således åropgørelserne for 2017 der danner grundlag for prisberegningen. Det er bopælens samlede indkomst, der er gældende (også evt. samlever med fast folkeregisteradresse), dog ikke inkluderende ældre søskende, andre familiemedlemmer eller den unge selv.

Hvis elevens forældre ikke er samboende, beregnes tilskuddet ud fra den forældre (+ evt. samlever), som eleven har adresse hos. Hvis en forælder går bort eller forældre ansøger om seperation/skilsmisse i løbet af skoleåret, skal dette meddeles skolens kontor med det samme. Der ansøges derefter om tilskud påny.

Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst efter AM bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst samt aktieindkomst, som beskattes efter personskattelovens §8a, stk. 2.

Hvis der er børn med fast folkeregistereadresse i familien under 18 år (ud over eleven), udløser de hver især en mulighed for et engangsbeløb, der fratrækkes familiens samlede indkomst.

Pris for et ophold i Vestbirk

Ugeprisen er i skoleåret 2020/21: ca. 2600.- kr.

Indmeldelsesgebyr: 1500.- 

Depositum: 3600.-

En ventelisteplads er gratis.

 

 

Særligt tilskud til et efterskoleophold

Alle efterskoler modtager hvert år en pulje fra Staten, som skolen efter egen politik uddeler til særligt trængte familier. Tilskuddet bruges til at nedbringe ugeprisen i variabel grad. For nærmere info kontaktes skolens kontor på  tlf. 75781141 eller kontor@vmse.dk.

 

Spørgsmål til prisen på et efterskoleophold?

Hvi du stadig har spørgsmål til prisen på at gå på efterskole, kan du med fordel kontakte Efterskoleforeningen på tlf. 33 12 86 80 eller sende en e-mail til info@efterskoleforeningen.dk

Vi giver gerne en rundvisning

Du skal mærke stemningen, se vores skole, tale med vores elever og møde vores lærere. Du skal mærke det selv!

Mød vores undervisere

Et ungt lærerteam, der brænder for sine fag - og for unge mennesker. Mød os her!

Hverdagen på Vestbirk

På Vestbirk er der fart over feltet! Vi har et højt aktivitetsniveau og elsker gode oplevelser med fællesskabet som omdrejningspunkt.