fbpx

Praktiske informationer

Hvornår starter næste skoleår og hvordan vælger jeg fag? Må jeg have min mobil med og kan man egentlig vaske tøj på skolen? Få svar på alle dine spørgsmål til næste skoleår.

PRAKTISK

Her er en oversigt over praktiske informationer

Skoleåret 2019/20

Næste års elevhold starter søndag d. 11. august 2019

Afgangsprøver

Alle elever aflægger afgangsprøve i de boglige fag, de har i den daglige undervisning. Eleven skal selv medbringe såvel computer som printer, hvis man ønsker at benytte dette ved termins-/ og afgangsprøve.

Aftenthe

Hver aften kl. 21.15 er der aftenthe i skolens spisesal. Det er frivilligt om man deltager og der tilbydes typisk kaffe, the samt en forfriskning.

Besøg

Forældre og søskende er naturligvis altid velkomne. Andre besøg bedes aftalt med en lærer.

Bortkomne sager

Det er op til eleverne selv, om de vil låse døren til hvert værelse. VMSE yder ingen erstatning for bortkomne sager.

Cykler

Alle elever skal medbringe en cykel i lovlig stand. Denne udstyres fra skoleårets start med elevens navn og elevnummer, og skal opbevares på elevens egen plads i cykelskuret. Det er obligatorisk at cykle med cykelhjelm! Når mørket falder på er det endvidere et krav, at eleverne har ordentligt lys på cyklen og bærer den udleverede resfleksvest.

VISA Elektron

Vi opfordrer til, at de unge mennesker udstyres med et ungdomshævekort (VISA Elektron), som kan bruges i hæveautomater, bl.a. ved Østbirk Brugs.

Vi henstiller til, at der ikke opbevares kontanter på værelserne. Har man hævet penge til senere brug, bør de opbevares i en lille pengekasse med lås på godt gemt væk.

Elevfester uden for VMSE

Det er vores erfaring, at eleverne undervejs i et skoleår ønsker at afholde elevfester uden for skolens officielle regi.

Vi gør opmærksom på, at VMSE officielt ikke har noget med disse elevarrangerede fester ude af huset at gøre – de ligger på enhver måde udenfor vores regi, og opstår udelukkende på initiativ fra eleverne selv. Dog stiller efterskolen det krav, at festerne er ledsaget af et vist antal frivillige forældre, der vil være med til at sørge for god ro og orden under festlighederne. Festerne ligger som hovedregel på en fredag og skolen tilbyder et måltid mad til eleverne, inden de fragtes til fest.

Facebook og scociale medier

Skolens ansatte gør sig umage med at dokumentere dagligdagens sysler, nyheder m.v. på vores Facebookside. Følg os på https://www.facebook.com/VestbirkEfterskole/ - Vi er desuden aktive på både Instagram (Vestbirkefterskole) og Snapchat (Vestbirkeftersk), hvor eleverne er med til at lægge opslag/chats op.

Familiedage

Der er i løbet af året flere arrangementer, hvor elevens familie er inviteret til Vestbirk. Alle arrangementer er naturligvis gratis. Nogle arrangementer er for den nærmeste familie, mens andre arrangementer er for hele molevitten.

Formiddagsforfriskning

Der tilbydes hver morgen efter samling forfriskning til eleverne. Det er typisk et solidt mellemmåltid, der følger de officielle kostråd. Der er desuden fri adgang til frugt døgnet rundt.

Formiddagssamling/kultursamlinger 

Mandag til torsdag har vi hver morgen formiddagssamling kl. 9.20. Her er der forskellige kulturelle eller aktuelle emner på programmet - fremlagt af skolens lærere eller af eleverne selv. Ind i mellem har vi også oplægsholdere udefra. Vi synger typisk i Højskolesangbogen og hører også her om dagens ændringer.

Forventninger til en Vestbirker

Når du starter på efterskole, bliver fællesskabet det bærende element i hverdagen. Derfor opfordrer vi dig til at tage aktivt del i dette, bl.a. ved at bidrage med en posititv attitude til vores daglige rutiner, retningslinjer, fag og aktiviteter. Da vi færdes mange mennesker tæt sammen døgnet rundt, er det nødvendigt med andre rutiner end i en almindelig familie, hvilket vores retningslinjer afspejler. Vi forventer positivt opbakning hertil fra såvel elev som forældre.

Fredagshilsen

Hver fredag sender skolen en hilsen til såvel forældre som elever, der samler alle trådene fra ugen der er gået og ugen der kommer. Vi sætter en ære i at holde familierne derhjemme velorienterede i god tid, og samtidig servere det i en form, der er overskuelig at forholde sig til.

Fritagelser

Som udgangspunkt appellerer vi til, at fritagelser minimeres til et absolut minimum. Tandlægebesøg m.v. bedes planlagt i de udvidede weekends. Det er ved fritagelser og sygdom elevens eget ansvar at få fulgt op på faglige mangler i dén forbindelse - og vi forventer, at evt. lektier og uløste opgaver er lavet, når man møder tilbage til næste undervisningstime. Fritagelser aftales med ganglæreren i god tid.

Frugtordning

Der er døgnet rundt frugt til fri afbenyttelse ved skolens spisesal.

Ganglæreren

Til hver gang/hus er der knyttet 1-2 ganglærere. Deres opgave er at hjælpe med den almene trivsel, holde ugentlige gangmøder samt varetage kontakten med hjemmet.

Vi vægter hver enkelt elevs tryghed og trivsel meget højt. Det er derfor vigtigt for os, at I forældre holder os tæt informeret om forhold, der har betydning for elevens ve og vel.

Hjemve er en helt naturlig del af et efterskoleophold. Vi har stor erfaring i at hjælpe eleven gennem dette - og vores vigtigste medspiller familierne derhjemme.

Ganglæreren træffes på vores intrasystem VIGGO. Vi læser mails minimum en gang i døgnet i løbet af hverdagene. Opstår der noget akut, henviser vi til skolens kontor på 75 78 11 41 eller vagttelefonen 22 71 98 21.

Gangmøder

Hver fredag holder vi gangmøder i husene. Her snakker vi om forskellige emner, husets trivsel og andre aktuelle temaer, der optager os i hverdagen. De respektive ganglærere er naturligvis tilstede sammen med eleverne.

Glemte sager

Sager der i løbet af året findes rundt omkring på skolen, opbevares i vores fælles tørrerum "Tørresnoren". Flere gange om året lægger vi det ud til eleverne, og ligeledes den aller sidste dag. Der er fri adgang hertil, så er noget belevet væk, der det et godt sted at starte med at lede.

Højskolesangbogen

Alle elever får sin egen Højskolesangbog, og vi vægter sang i fællesskabet højt. Vi synger gerne i dagligdagen og sætter en ære i at udvidede elevernes kendskab til den danske sangskat.

Indkøbsmuligheder

I Østbirk, som ligger ca. 2 km fra skolen, er der gode indkøbsmuligheder i dagligdagen. Her finder du både Netto, SuperBrugsen, en bager, et apotek, m.v. Eleverne cykler til og fra Østbirk - det er ikke tilladt at lave længere ophold i Østbirk, det er kun for at handle.

Kontakt til skolen

Kontoret har åbent hverdage 9.00 - 15.00 - og kan kontaktes på tlf. 75 78 11 41

Skolens vagttelefon er bemandet af en vagt hverdag 18.00 - 22.30 og hele weekenden. Mobil 22 71 98 21.

Det er nemt at sende en mail til skolen på kontor@vmse.dk

De respektive ganglærer kan kontaktes via VIGGO - eller via deres mail

Mobiltelefoner

Elevens mobiltelefon må kun forefindes på egne gange/huse i de første 2 uger. Herefter må den bæres USYNLIGT, så den ikke generer fællesskabet.

Navnemærkning af ejendele

Vi anbefaler navnemærkning af alle ejendele, fx fra navnelapper.dk - vi sender hvert år ca. 15 store sække med ejendele til genbrug efter et endt skoleår!

Omgangstone

Vi går ind for høflig adfærd, en god tone og et pænt sprogbrug, både i timerne og i fritiden. Vi lægger meget vægt på den gode og værdige relation, både voksne og unge i mellem. Læs mere om vores værdier.

Optagelse på ungdomsuddannelser

I februar skal alle elever udfylde uddannelsesønsker for det kommende skoleår. VMSE varetager alt det praktiske i denne proces, og I hører meget mere herom, når tid er.

Uddannelsesvejledere på VMSE: Kim Jürgensen: kj@vmse.dk Kim Holst: kh@vmse.dk Tina Schmidt: ts@vmse.dk

Pas

Når vi i januar tager på skitur til Østrig, skal eleven være i besiddelse af et gyldigt pas for at kunne deltage i turen.

Post

Eleverne ELSKER at få gode gammeldags pakker og breve fra familie og venner. De kan afhentes på kontoret hver dag efter frokost. Det er desværre ikke muligt at afhente pakker på skolens kontor i weekender. Post kan sendes til: Elevenavn, Vestbirk Musik- & Sportsefterskole, Søvejen 6-10, 8752 Østbirk.

Rengøring

Alle elever gør rent på skolens fællesområder hver mandag og onsdag. Fredag gør vi endvidere rent på alle elevværelser. Vi har ingen rengøringspersonale ansat og varetager alt rengøring selv. Op til ferierne laver vi typisk en udvidet "hovedrengøring", hvor vi skurer helt i bund. Vi ser det som et vigtigt led i livsduellelighed at kunne gøre ordentligt rent - og kan i det hele taget godt li', at der ser ordentligt ud rundt omkring på skolen i hverdagen.

Alle elever rydder deres værelse op hver aften inden godnat og tømmer skraldespand. Om morgenen reddes sengen, der luftes ud og der ryddes pænt op.

Skadestue

Hvis vores elever kommer til skade på efterskolen, vurderer skolens personale om et akut besøg på skadestuen er påkrævet. Vi gør os umage med at lytte til den enkelte elev i vurderingen. Skolen har Falck abonnement og i dagtimerne sendes en lettere tilskadekommen elev typisk med en Falsk transport til Horsens Sygehus' skadestue sammen med en anden elev/ven som hjælper. I aften og nattetimerne ledsages eleven af en voksen. Afhængigt at afstand til hjemmet møder en forældre os typisk derinde. Hvis en elev sendes på skadestuen informeres hjemmet som hovedregel - nogle gange af eleven selv.

Sygdom

Hvis en elev er syg hjemme, meddeles dette til skolens vagttelefon på tlf. nr. 22 71 98 21 søndag ml. 17.00 - 21.00.

Sygdom på skolen aftales med en vagtlærer. Man er som udgangspunkt syg resten af dagen, ligger i sin seng og har ikke gæster på værelset. Værelseskammeraten sørger for mad. Vi tilser eleven i løbet af dagen og vurderer, om der er behov af afhentning eller lægebesøg.

Alle elever er under opholdet på skolen tilknyttet lægehuset i Østbirk. Husk sundhedsbevis. Lægetider bestilles i samarbejde med ganglæreren og skolens kontor. P

Sygesikringsbevis

Alle elever skal være i besiddelse af det gule sundhedsbevis, som skal bruges ved konsultationer både på skadestuen og ved Lægehuset i Østbirk. Derudover skal alle have det blå EU-sygesikringskort, som er en nødvendighed at medbringe på den årlige skitur til Østrig.

Terminsprøver

Vi afholder skriftlige terminsprøver minimum en gang om året - typisk lige op til jul. Se endvidere under "Afgangsprøver" ovenstående.

Timer og måltider

Timer og måltider er obligatoriske, og vi forventer, at du møder til tiden - hver gang.

Transport til og fra Vestbirk

Bussen nr. 112 holder lige uden for vores dør og kører til og fra Horsens, hvor der er gode togforbindelser.

Udgangsbogen

Skolen må ikke forlades uden forudgående aftale med en lærer. Desuden skriver man sig i ”Udgangsbogen”. Der er gode gå/løbeture omkring søen, 2 km til Østbirk og 1,5 til vores ridecenter.

Vask

Det er muligt at vaske og tørre tøj i "Vaskeriet" på Godset. En vask koster pt. 15.- kr. Der er på alle gange/huse opstillede tørrestativer, hvor eleverne kan tørre både håndklæder og vasketøj. Af hensyn til indeklimaet er det ikke tilladt at tørre tøj på værelserne.

Weekender

På VMSE har vi to slags weekender:

1. Alm. weekender:
Eleverne har fri fredag ca. kl. 15.00 og skal være retur søndag inden kl. 21.00, hvor vi mødes i Foredragssalen.

2. Obligatoriske weekender: Alle elever skal være på skolen. Disse dage er ofte besat med gymnastikopvisninger, Rock- show eller andre store arrangementer.

I løbet af mandag udfyldes elektronisk weekendtilmelding på ElevIntra, hvis man ønsker at bliver her i den kommende weekend. Tilmeldingen lukker kl. 24.00 og det er ikke muligt at eftertilmelde sig! Som udgangspunkt er det ikke muligt at få fri til andre aktiviteter, når man har tilmeldt sig en weekend på efterskolen. Ridestævner er dog undtaget herfra.

Skolen er som udgangspunkt kun lukket i de ferier, der er anført i årsplanen. I alle andre weekender m.m. håber vi, at så mange som muligt har lyst til at blive og mærke den helt særlige stemning. Det er her, der skrues ned for tempoet og op for hyggen. En weekend indeholder som minimum ét obligatorisk arrangement, og der tilbydes altid lektiehjælp. Der bliver typisk mellem 40 - 115 elever i en almindelig weekend. I weekenderne op til elevernes fester uden for VMSE-regi bliver der typisk ingen elever på skolen.

Wi-Fi

Der er trådløst net over hele skolen - og eleven har adgang hertil med et ubegrænset antal enheder.

 

Vi giver gerne en rundvisning

Du skal mærke stemningen, se vores skole, tale med vores elever og møde vores lærere. Du skal mærke det selv!

Hverdagen på Vestbirk

På Vestbirk er der fart over feltet! Vi har et højt aktivitetsniveau og elsker gode oplevelser med fællesskabet som omdrejningspunkt.