Egen hest - praktisk

Når man har sin egen hest med på efterskole, er der en masse praktiske spørgsmål, der presser sig på!

Aflevering af hesten inden opstart

Den dag du starter på efterskolen, flytter hesten også ind på vores ridecenter. Det er som udgangspunkt ikke muligt at aflevere andre dage end denne dag.

Ansvar for den opstaldede hest

VMSE har ikke ansvaret for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen.

Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.

Vmse har fuldmagt til at tilkalde dyrlæge ved akut opstået sygdom, på ejers regning. Dog kontaktes ejer først hvis muligt. Forsikring til at dække hest, sadeltøj eller andet udstyr tegnes af ejeren/brugeren.

Beklædning

Sørg altid for på ridecenteret at være iført passende beklædning og i egnet fodtøj. Ridehjem er obligatorisk for ALLE som benytter ridecenteret. Sikkerhedsvest er obligatorisk når der skal springes.

Dyrlæge

Vi samarbejder med Højgaard Hesteklinik Århus. Dyrlægerne herfra kommer ofte i stalden, holder oplæg på linjedage og laver attraktive samlebehandlinger på fx tandrasp, vaccinationer osv. Man er velkommen til at benytte disse, men det er naturligvis ikke et krav. Mere info herom de første dage i stalden.

Generelle retningslinjer

 • Hestepærer fjernes fra hal og ridebaner, samt fra staldgangen inden og efter ridning.
 • Husk at feje og rydde op efter dig selv.
 • Når man rider tur, skal man altid sige til en ansat, hvem der rider ud, og hvor der rides hen. Brug ridesti og ikke cykelsti på naturstien. Min 2 ryttere af sted ad gangen. Husk mobiltelefon og at skrive telefonnummer og navne på staldtavlen.
 • Der må ikke bades i søerne med hestene.
 • Springning aldrig uden opsyn af en voksen.
 • Traktor, staldkat og wrapvogn og lignende må kun betjenes af ansatte.
 • Al rideundervisning er obligatorisk på lige fod med skolens andre fag og arrangementer.
 • Efterskolens generelle retningslinjer gælder ligeledes på ridecenteret.

Gødningskontrol

Gødningskontrol foretages af alle heste 2 gange om året. En i efteråret og en i foråret. Dette faktureres hesteejer.

Eget foder

Ønsker man selv at medbringe foder, skal dette portionsanrettes til samtlige måltider. Dette modregnes ikke i bokslejen.

Ferier

Hesten må gerne blive på ridecenteret i alle ferier og udvidede weekender, og vil blive luftet på fold i disse perioder. Ønsker man at tage hesten med hjem i weekender og ferier, skrives dette på staldtavlen og foder og pas vil blive pakket af personlet i stalden.

Foldordning

Alle hverdage kommer hestene på fold minimum 2 timer pr dag. Ønskes mere foldtid, er man velkommen til selv herudover at benytte foldene (døgnfold/bagerste folde). Det er muligt at tilkøbe alenefold, se priser her.

Hestene lukkes typisk ud 3 - 4 stk. sammen, medmindre man i staldkontrakten ønsker alenefold. Kommentarer til foldordning angives til Anni Pape v. ankomst med hest første søndag. Foldplaner ophænges første mandag i stalden.

Døgnfold kan eventuelt være et tilbud hvis dette ønskes i en kortere periode.

I almindelige weekends sørger elverne selv for foldordning og hjælper hinanden.

Ved forlængede weekends, ferier, ture ud af huset, arrangementer eller elevers sygdom varetager VMSEs staldpersonale foldordning m.v.

Forsikring

Ejeren/ brugeren påtager sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde. Hesteejer/-bruger skal holde hesten ansvarsforsikret. Brugeren skal holde udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt. 

Forventninger til eleven

Vi forventer, at eleven besøger stalden hver dag (hvis der ikke er andre obligatoriske arrangementer på VMSE) - og passer sin hest/pony efter bedste evne.

Vær opmærksom på, at hvis man er syg på skolen, er man sengeliggende hele dagen. Dette gælder ligeledes i forhold til ridning og besøg i stalden.

Vi forbeholder os retten til at anmode eleven om at tilse sin hest/pony på vores foranledning.

I stalden skal enhver henstilling fra personalet/ridelærere følges. Det ligger os meget på sinde, at eleverne behandler dyrene med respekt og passende omgang.

På vores ridecenter har vi samlet et sæt retningslinjer, der virker for os i forhold til at have mange nye heste i stalden og samtidig tilbyde et meningsfyldt efterskoleophold for både hest og rytter. Det er vores erfaring, at nye elever kommer med mange holdninger, rutiner og måder at gøre tingene på. Det har vi stor respekt for, hvilket vores retningslinjer afspejler. Vi forventer positivt opbakning til vores daglige beslutninger og retningslinjer hertil fra såvel elev som forældre.

Hestepas

Hvis fødevarestyrelsen kommer på kontrol, er det er krav at hestens originale pas kan forvises på forlangende (kopi er ikke længere nok). Ved dyrlægebesøg skal originalpas ligeledes fremvises ved medicinering. Hestepasset opbevares af ridecenteret i aflåst arkivskab.

Kommunikation

Ved foderrummet hænger en stor tavle. Her noteres ønsker til ændring i foder (kun personalet ændrer på staldtavler), hvis man rider på tur, hvis der kommer dyrlæge og andre oplysninger, personalet skal vide om hesten.

Medicinhåndtering

Alle heste på ridecenteret skal have et pas med medicinsider i. På hestens medicinsider del 2. (side 42) kan man se om hesten har status som slagtehest eller sports-/hobbyhest.

Vi har et ønske om at alle heste opstaldet på Vestbirk ridecenter, har status som sports/ hobbyheste. Dette betyder at hesten ikke længere er beregnet til konsum/ slagtning, og skal dermed være chipmærket. Passet underskrives og sendes til SEGES, som så udtager hesten fra konsum. Læs evt mere på: https://www.landbrugsinfo. dk/heste/hestepas/sider/startside.aspx

Opstart

I opstarten har vi de første to uger introuger. Her skal du både falde til på efterskolen og hesten skal falde til på ridecenteret. Vi har stor erfaring i at modtage fremmede heste og få dem til at falde til i en ny stald. Både hest og rytter skal vænne sig til at være i en stald med måske andre retningslinjer og vaner, end I er vant til. Da vi har en del fællesskabende aktiviteter i disse to første uger, vil der være lidt mindre tid på ridecenteret end i vores sædvanlige dagligdag, men der er stadig mulighed for at ride hver dag (pånær de dage, hvor vi er på tur ude af huset).

Vi forsøger at skabe så meget plads til at komme til hesten i de to første uger, som overhovedet muligt. Vi ved godt, at det for rideeleverne er mindst lige så vigtigt, at hesten falder godt til og trives med at få et nyt hjem.

Sikkerhedspocedurer

 • Træk altid din hest i grime og træksnor.
 • Følg hesten ind i boksen eller på folden, og drej den rundt inden du slipper den.
 • Bind altid hestene i begge sider på staldgangen til trem- merne og ikke lågerne
 • Bind altid hestene med en passende afstand (en heste- længde) imellem sig på stald- gangen. Således kan de ikke snuse til hinanden eller nå til at sparke.
 • Hvis hesten skal longeres er det med trense og ikke i grime. Longeringen foregår i den lille ridehal eller på udendørsbanerne.

Smed

Det påhviler ejeren, at hesten holdes faglig korrekt beskåret og beslået. Ved aftaler med smed bedes dette foregå i tidsrum, hvor eleven ikke behøver fritagelse fra andre obligatoriske timer/ arrangementer på efterskolen. 

På VMSE kommer fast to smede rmaer, Freunds Beslagsmed og Gades Beslagsmed. De besøger stalden regelmæssige to forskellige ugedage. Ønsker man at benytte dem, kan det noteres på det opslag, der hægner på ovennævnte tavle. Man er naturligvis også velkommen til at benytte egen smed.

Vacciner

Alle opstaldede heste skal være vaccineret efter gældende regler. Check gerne hestepasset inden opstart. Se eventuelt link: http://www.rideforbund.dk/information/nyheder/2012

Udstyr

Ved ankomst anvises en plads i sadelrummet til udstyr. Det er en god ide at medbringe et sadelskab af almindelig type til opbevaring af udstyr.

Hverdagen på Vestbirk

På Vestbirk er der fart over feltet! Vi har et højt aktivitetsniveau og elsker gode oplevelser med fællesskabet som omdrejningspunkt.